Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Stabækstua, 15. juli 1903

Som i fjor tilbringer jeg noen uker, mens Barbara og barna er i Sandefjord, i fru Jenny Bjørnsons pensjonat.

Komfort, godt kjøkken, og at pensjonatet kun rommer et halvt snes mennesker, gjør at man her har en følelse av hjemlig hygge som intet annetsteds i pensjoner. Fra hagen kommer man like inn på de reneste spaserveier i vakker granskog. Med mine kolleger Bugge og Garup Meidell har jeg hver eftermiddag en lengre spasertur. Og fra verandaen har man et smukt panorama med Askeråsene i bakgrunnen.

Blant gjestene her er en dansk artillerikaptein Federspiel og frue, født baronesse Knuth, der ofte gleder oss med sin vakre sang.

Skade, at temperaturen fremdeles er så lav, at man stadig går og småfryser. Kun en enkelt aften har vi kunnet tilbringe ute uten overtøy. Det minner meg nesten om de trondhjemske somre.