Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Kristiania, 9. juni 1903

Disse siste dager har jeg vært ute å seile med min svigerfar. Vi har besøkt de samme trakter som sedvanlig fra Vallø og nedover til Ferder. Det er morsomt å se svigerfar tross sine 70 år sitte ved roret fra morgen til aften. Når vi legger i havn for natten, kommer som regel hans venner blant fiskerne ut for å hilse på ham og få sin reglementerte dram.

I Buktesund, mellom Bjerkø og Nøtterø, bor to gamle fiskere, svigerfar og svigersønn, den ene over 80 år og den annen ca. 70 år, der regelmessig avlegger oss visitt. Den eldste av dem er nesten blind, men ror til tross derfor stadig ut på fiske. Da min svigerfar engang sa til den yngste av dem: "Det er dårlig med Hans, nå, Christian!", svarte denne meget resolutt: "Å, gammel''n er ikke så halt, som han hinker til", der siden nesten er blitt et speiderord i familien.

Vi har hatt friskt vær på turen, og de stille månelyse netter ute i skjærgården har en egen vemodsfull stemning, man ikke snart glemmer.