Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
10. januar 1903

Jeg overvar i går oppførelsen av Helene Dickmars (fru generalkonsul Butenschøns) drama "En korsvei" på Nationaltheatret. Sant å si burde den gode frue ha stukket sitt drama i papirkurven. Det, der var passabelt i stykket, var reminisensen fra andre forfattere (særlig hadde hun øst av Ibsens "Gengangere"); hva der skyldtes henne selv, var banalt og affektert. Og til tross for at teatersaksen hadde gjort store innhugg, var stykket ut over alle grenser uttværet. Teatersjefen hadde imidlertid ikke fått fred for alle hennes venner innen sosieteten, før det kom på breddene. I samfulle 2 år hadde han strittet imot, så godt han kunne. Efter min mening har hennes venner derved gjort henne en bjørnetjeneste. Hva der reddet stykket fra helt å falle til jorden, var fru Dybwads og Eides glimrende spill, der i sine øyeblikk tross alt hevet nivået opp til god kunst.