Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Kristiania, 8. januar 1903

Krigsryktene har nå funnet vei til avisene, og ved at offentlighetens lys er falt over planene, er de forhåpentligvis også avlivet. Men når regjerings­bladene vil gjøre det til, at ryktene kun er valgmanøvrer fra høyres side, taler de mot bedre vitende. De behøver kun å henvende seg til sin forbunds­felle, militærkomiteens formann hr. oberstløytnant Spørck, der ikke har vært sparsom med å proklamere sine bravader om "å gå mot grensen". Naturligvis heter det nå, at det hele kun har vært "spøk", men man gjør dog ikke løyer med den slags ting ved konferanser med offiserer i selve stortingsbygningen.

Av begivenheter på politikkens område må også noteres, at der fra begynnelsen av 90-årene kjente venstrepolitiker og stortingsmann, skipsreder Chr. Michelsen i Bergen, i den liberale klubb i Bergen har holdt et politisk foredrag, hvori han drar sterkt til felts mot den sittende regjerings politiske meritter og særlig mot dens slette ledelse av landets finanser. Foredraget gir visselig et riktig bilde av den rettenkende, uavhengige og intelligente del av Venstres oppfatning. Men kretsen er dessverre ikke stor. Min venn, stortingsmann Solberg fra Fredrikstad, fortalte meg nettopp forleden, at innen Stortingets Venstre er der kun en 4 á 5, der knurrer litt: Berner, Geelmuyden og Blydt fra Bergen, presten Anderssen og Arctander fra Nordland samt muligens konsul Hansen fra Trondhjem.

Skjønt man skulle tro at et styre, der i de 10 år det har sittet ved makten, har ødelagt vårt lands finanser og ikke har ført det nasjonale program, hvorpå de er kommet til makten, et hanefjed frem, måtte være dødsdømt, setter man trofast skylappene på.