Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
19. januar 1903

Offervilligheten i byen er stor i anledning av den herskende nød og arbeidsløshet. Statsministerinne Blehr har nedsatt en stor komité med det formål å arbeide for festlige sammenkomster og foredrag til inntekt for de fattige, og efter hennes anmodning har Barbara og jeg lovet å være med. I går hadde hun stilt ministerboligen til disposisjon for en musikalsk aftenunderholdning, der var besøkt av så mange mennesker, som lokalet kunne romme. Thorvald Lammers og frue sang, frøken Hildur Andersen spilte og noen unge damer under fru Hulda Garborgs ledelse danset gamle folkevisedanser, idet de sang til dansen.

Hele det offisielle Venstre var representert, men merkelig nok var det mange høyrefolk, der selv i et veldedig øyemed ikke ville betre ministerboligen, så lenge den nåværende ministersjef residerer der. Lengre er vi ikke kommet.

Fru Blehr var som vanlig meget elskverdig, og forestilte hun meg også for eksellensen.