Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Trondhjem, 12. juli 1889

I dag fyller gamle bestemor sitt 87. år. Blind sitter hun der, stakkars, og lengter mot døden. Sørgelig å se hvorledes en lys forstand sløves av årenes vekt og et rikt liv legges øde. Men døden, den uunngåelige, går sin egen gang, vender seg helst dit, hvor man ikke venter den og ikke lengter, og går kald forbi dem som er trette av livets tomme glans og stunder mot den evige hvile.

Fred og tilfredshet, lykkens svake avglans, hvile over dine siste år, kjære bestemor!

Telegrafen melder, at i dag tok hennes eneste gjenlevende sønn plass ved kongens rådsbord. Et underlig treff!