Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Trondhjem, 9. juli 1889

Den siste nyhet fra det politiske sentrum er, at kongen har overdratt til Høyres fører, advokat Stang, å danne det nye ministerium.

I eftermiddag fikk mor et telegram fra onkel Ferdinand, at han hadde mottatt kallelse til å overta justisministerporteføljen.

I så fall er vi da nå kvitt et ministerium, som var forhånet hjemme og foraktet ute, – og så får man håpe, det nye vil bringe lysere tider for landet.