Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Trondhjem, mandag 1. juli 1889

Ministeriet Sverdrup turde ikke la Stangs mistillitsforslag komme til behand­ling; de flyktet forinnen. Bare demisjonen ikke kun er et skinn, og vi skal lykksaliggjøres med et rekonstruert ministerium Sverdrup, hvor det rene Venstre vil innrømmes noen plasser for å stille taburettbegjæret. – I et brev fra Stockholm leste jeg, at "norskätarna" der inne nødig vil miste ministeriet Sverdrup. De forakter det dypt, men det er jo så medgjørlig. "Statsminister Stang skal ha gått inn på meget, enhver annen nordmann ville ha kviet seg for", sto der i brevet. I sannhet hyggelige opplysninger. Og brevet skrev seg fra velunderrettede kilder.

Hva vi nå først og fremst trenger til, er et hederlig og arbeidsdyktig ministerium.