Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Trondhjem, 27. juni 1889

Ved avslutningen av gårsdagens stortingsmøte fremsatte advokat Stang det mistillitsforslag han ikke ville være med på selv i februar. Formodentlig er det nå mere opportunt å styrte ministeriet Sverdrup.

Det forlyder forøvrig, at det nå ikke er sikkert, at det rene Venstre vil hjelpe Høyre til å styrte ministeriet – av redsel for å få et høyreministerium! Man vil fremdeles lappe og flikke på ministeriet Sverdrup, få noen av de mest forhatte ut og erstatte dem med rene venstremenn! Og så taler det rene Venstre om parlamentarisme. Er det kun, når det er opportunt, den tale føres. Kan man få litt andel i makten, er det forbi med prinsippene.

Skal da virkelig fedrelandets skjebne avhenge av, hva som er opportunt for partiene?

Sørgelig, sørgelig, hvor lavt nede den politiske moral for tiden befinner seg.