Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1889
Kristiania, 18. juni 1889

I dag har jeg vært oppe til den muntlige prøve og er nå fullt ferdig som candidatus juris. Eksaminasjonen i dag var meget pen og kort. Kun visste jeg ikke riktig lengden på en sjømil efter gammel og ny beregning, likesom jeg visstnok også forferdet professor Aubert ved å benevne A.S. Ørsted for professor, da han jo aldri var knyttet til universitetet.

I en av pausene tok professor Aubert meg inn i sensurværelset, hvor han komplimenterte meg i anledning min eksamen, og hvor han også var så vennlig å fortelle meg flere av mine spesialkarakterer. Det var den romerrettslige oppgave og en av formuerettsoppgavene jeg hadde klart best, de var begge i rent laud. Alle mine oppgaver hadde for øvrig vært i laud.

Foruten nå å være kandidat har jeg også gode utsikter til å få en post som edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Holt. Heldig, om jeg får den nå, der konkurransen er så sterk også med hensyn til disse poster. Og godt og sunt tror jeg det vil være for meg for en tid å komme litt vekk fra hovedstaden og hovedstadslivet. Efterpå har jeg jo en lengre utenlandstur i vente.