Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1885
Trondhjem 11. juli 1885

Ikke et svalende pust mot sommerdagens hete. Timevis har jeg ligget på plenen nede i haven og røkt sigarett efter sigarett i dovent behag. – Slike dager tenker man ikke; orker man ikke å lengte. - - De bringer hvile til den som elsker og lengter. – Man ønsker kun å vugge seg i Heineske rytmer. Så glir dagene, én efter én, til det neste møte.