Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1885
Trondhjem, 2. juli 1885

En varm sommernatt efter en deilig dag. Da vi skiltes, efter at vi hadde vært sammen fra morgen til aften, så vi lenge inn i hinannens øyne, og våre hender hvilte lenge sammen. - - Stadig leker vi denne lek; men vi taler aldri. Og jeg føler meg uviss midt i min sikkerhet. – Hvor jeg lengter i sommernattens stillhet. Syrinene nede i haven dufter altfor sterkt. – Bare vi så kunne tale!