Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 30. juni 1884

Mens jeg har strevet med min eksamen i denne ulidelige sommervarme, har der i hovedstaden foregått betydningsfull og for fedrelandet viktige omveltninger i vårt hittidige politiske liv. Hva man i fjor på disse tider ville anse som en umulighet, som et altfor dristig forlangende – et ministerium Sverdrup i spissen for landsstyrelsen, et system, overensstemmende med det langvarige folkeønske, gjennomført i statslivets forskjellige organismer, – dette vidunderlige har skjedd, og parlamentarismen har holdt sitt inntog ganske stille og rolig.

Et tog av norske borgere brakte i den anledning sin konge sin hyllest, og der lød rundt slottet så jublende hurrarop opp mot det Bernadotteske dynastis representanter, at Kristiania omegn gjenlød vidt om­kring derav; det var jubelrop fra dypet av det norske folks hjerte; ti det så frihetselskende menns iherdige arbeid for land og folk kronet med seier. Måtte nå det gjenopptatte samarbeid mellom regjering og nasjonal­for­samling bringe Norge langt frem på utviklingens bane! De to store reformer Stortinget har gjennomført, statsrådenes adgang til nasjonalforsamlingens møter og den betydelige utvidelse av stemmeretten, borger godt for fremtiden.