Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 1. februar 1884

#

Jeg hører ikke hjemme

i selskabssalenes lysglans;

jeg er mørkets og ensomhedens

tause gjæst.

#

Jeg hader den flaue latter,

og de dumme, glanende øine

vender jeg mig bort fra

med forakt.

#

Kindernes glødende blussen,

farvet af vinens gjærende varme,

og mundens sanseligt vibrende smil

gjør mig kvalm.

#

Den lette, flagrende dans,

denne hvilen barm ved barm

under tonernes salighedssitrende kalden

er mig intet.

#

A.K.