Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1884
Trondhjem, 31. januar 1884

 

#

Hvorfor vises mig vel veien,

naar jeg aldri den faar gaa?

Hvorfor aabnes mig vel hallen,

naar ei ind jeg komme maa?

#

Jeg stræver af alle kræfter,

men jeg kan ikke vinde frem,

og altid brister mine evne;

thi veien er tung og slem.

#

Paa landeveien jeg nu maa gaa,

den lige vei kun jeg magter,

min plads, jeg trode, der foran var,

men finder den nok der agter.

#

31/1 1884 Arthur Knagenhjelm.