Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 17. august 1883

I dag er riksretten på ny trådt sammen. Defensor påbegynte sitt foredrag angående deres inhabilitet som riksrettsdommere, som selv har deltatt i 9. juni-beslutningen. Foredraget vil sannsynligvis ta 5 til 6 dager.