Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 9. juni 1883

Jeg feiret denne for mitt fedreland betydningsfulle dag i lystig lag sammen med to venner. Unge, frihetsbegeistrede ynglinger som vi var, tømte vi jublende begeret for dagen.