Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 12. juni 1883

Den unge, lovende komponist Per Lasson er død på hjemreisen fra et tysk badested (Kreuznach), hvor han prøvde den siste redning mot den smertefulle sykdom han led av. Jeg tilbrakte sommeren i fjor sammen med ham ved Hankø bad; allerede da vitnet hans ansikt ved dype furer om, hva denne unge mann har måttet gjennomgå, hvilke lidelser han har måttet utstå.

Hans komposisjoner vitner, om de enn ikke er mange i antall, om en usedvanlig musikalsk begavelse, og der gikk en egen stemning gjennom all hans musikk. Hadde denne unge mann fått leve, ville han sikkert ha vunnet seg et navn. Men nei, han skulle ikke det, han skulle gå bort, han som hadde sånt et herlig kall å virke for, han, som hadde slik en lyst til å leve.

Per Lasson skal ha efterlatt seg en god del komposisjoner i manuskript. De vil kanskje enda mer vise hva som er gått tapt i ham.

Studentene hadde møtt opp ved hans jordeferd, og som takk for hans virke nedlagt krans på kisten.