Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 31. mai 1883

Hele den siviliserte verdens oppmerksomhet har i denne tid vært vendt mot Moskva, hvor nå endelig keiserkroningen har foregått efter mange utsettelser, og er brakt til ende – mot formodning uten uhell. Ikke bare for den siviliserte verden, også for de halvt barbariske stammer som flakker omkring på Asias høysletter, har Aleksander IIIs kroning vært en betydningsfull begivenhet. Den 16. ætling av det Romanovske hus har nå besteget Russlands trone og er kronet som dets tsar; måtte han med hell virke for den store historiske misjon som påligger ham!

Når man i avisreferater leser om all kroningens luksus og overdådighet, leser om alle de millioner av rubler som forødes under den, da må man med gru tenke på alle Russlands mange fattige og utarmede familier. ... Man kan virkelig opprøres over slikt... Således stod der i avisene i dag å lese: "Da tsaren drakk sitt første beger, forkynte en kanonsalve det for Moskvas befolkning." Slikt latterlig er nesten utrolig, når man lever i det 19. århundre med dets demokratiske bevegelser og folkelige tendenser.