Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 5. april 1883

Våren begynner å komme; markene begynner så smått å ryste det hvite snødekke av seg, en enkelt sangfugl jubler allerede, og solen er i middagstiden meget sterk.

Kom vår, med dine lengsler og dine anelser, bring til live igjen, hva den kalde, mørke vinter har lagt øde!

"O, forår, ingen elsker deg ømmere enn jeg!"

Hver sollys plett, hver sangfugls jubel, hver liten sky som driver, alt som ånder av vår, gjør meg så glad, så forhåpningsfull.