Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 1. april 1883

Til min venninne Gudrun Løken på hennes konfirmasjonsdag, 1/4 83.

 

#

Du staar saa frisk og fager i din ungdoms vaar,

alt er forbi de skjønne, glade barndomsdage;

men mangt et minde kjært du bærer med fra disse aar,

naar du i livets kamp og alvor ud skal drage.

#

Saa mangen gang du tyr til disse minder,

de kommer som en strøm fra lyse, varme egne,

i dem du altid baade trøst og glæde finder;

derfor med varsom haand du maa om disse hegne.

#

Med freidig hu du gaa i livets storme ud,

kjæmp altid for det gode, rette, skjønne

med tro paa kjærligheds og sandheds store Gud,

og hver en ædel handling han skal lønne!

#

 

Arthur Knagenhjelm 1ste april 1883

 

[Vedheftet billett]

Kjære Arthur! Det var meget mor-

somt at modtage din venlige

hilsen, og jeg takker dig mange

gange for den. Vi kommer vel

neppe til at træffes ofte nu,

men når vi træffes, vil det

være mig en glæde, som det

altid har været, at være sam-

men med dig og kalde dig

min ven. Din hengivne Gudrun.