Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1882
Stockholm, 10. august 1882

I dag er det en stor festdag hjemme i Norge. Bjørnstjerne Bjørnson feirer sitt 25-årsjubileum. Så mange år er allerede gått hen, siden "Synnøve" så lyset, og vår nye litteratur tok sin begynnelse. Meget har dikteren gjennomgått i disse år, på mange måter er han blitt tilrakket. Dog like ren og edel står han nå som da. I tusen hjem utover hele landet vil i dag Bjørnsons navn erindres, mang en stille takk lyder til skalden fra beundrende lepper. En takk for alle de poesirike verk, han har skjenket det norske folk, en takk for alle de skjønne tanker, han har spredt ut over sitt land, en takk for utrettelig arbeid i fedrelandets tjeneste og i frihetens interesse. En varm hilsen sender jeg hjem over grensen til Gudbrandsdalens dype skoger, til Bjørnsons fagre hjem. En varm hilsen med en inderlig takk for alt det skjønne han har nedlagt i min sjel. Gjennom hans begeistrede sanger og ildnende ord har jeg lært å elske mitt land og mitt folk!