Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1882
Stockholm, 8. august 1882

Partiene langs vestre stambanen er avvekslende og av høyst forskjellig karakter. Vakrest er landskapene ved Jonsered og de nærmest derved liggende stasjoner. Den vakre sjø Aspen med sine herlige, nesten storartede omgivelser på den ene side av fager løvskog og tildels rett høye, skogkledde åser, på den annen side den vakre dal, hvorigjennom Säfveåen skummende slynger seg. Senere passerer man de vakre egne omkring de adelige familier Bondes gods "Säfstaholm", von Krämers "Stenhammar" og Sprengtportens "Sparreholm". Fagrest ligger "Stenhammar", hvis deilige natur er besunget av den svenske skald Atterbom. De gamle, vidstrakte bygninger minner om middelalderens ridderborger. Disse ridderborger, som folkevisene så vakkert har skildret oss med sin borggård, abildgård, fruerstue, høyenloft og jomfrubur, og som ved Ingemanns historiske romaner så dypt er innprentet i vår fantasi fra vår barndom.

Så er jeg da ankommet til målet for min reise, broderlandets hovedstad. Og her feirer jeg i dag familiefesten, foreldrenes sølvbryllupsdag. En kjærlig lykkeønskning og inderlig takk for alt godt, for alle de store oppofrelser, som dere har gjort overfor meg, nedlegger jeg her. Måtte jeg blott kunne vise dere min takknemlighet, måtte dere blott høste glede av deres oppofrelser overfor meg.

Dagen har vi tilbrakt på forlystelsesstedet "Hasselbacken" i Djurgården. Forlystelsesstedet er Stockholms første og er i sannhet sin plass verdig!

Her finnes en statue av svenskenes store lyriker Bellman samt den såkalte "Bellmansek", hvorunder skalden skal ha skrevet mange av sine vakreste sanger. – Fra Mosebacke, likeledes et forlystelsessted jeg har besøkt i formiddag, har man den beste utsikt over Stockholm. Fra den øverste terrasse kan man se utover hele "Staden" og "Norrmalm", ja like til Djurgården og Ladugårdslandet. Få byer har noe sted i sin umiddelbare nærhet, hvorfra et så storartet panorama utbrer seg!