Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 3. september 1935

Da 50-årsjubilantene skiltes efter jubileet i fjor, ble der foreslått at de av oss, der bor i hovedstaden og for øvrig så mange som mulig av kullet, i de år vi hadde igjen, skulle samles her 2. september til festlig samvær.

Det var ikke mindre enn ca. 40 stykker, der i går samledes til fest på Hotel Continental. Vi spiste i den alminnelige spisesal sammen med de andre gjester, hva der ikke forhindret, at der ble holdt taler og sunget de gamle student­­sanger. Og det øvrige publikum jublet og sang med oss gamle. Efter kaffen trakk vi oss tilbake til "de indre gemakker".

Stemningen var belivet og festen i det hele hyggelig og gemyttlig. Jeg hadde fått plass mellom min gamle venn professor Adam Trampe Bødtker og Sigurd Høst og underholdt meg mest med sistnevnte, som det alltid er morsomt og opplivende å treffe og tale med – våken, spirituell og interessert som han er på de fleste områder.