Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 18. oktober 1933

Valgaftenen tilbrakte jeg som vanlig i Norske Selskab, hvor man straks får alle valgnyheter fra Telegrambyrået.

Allerede de første valgresultater viste tydelig, i hvilken retning valgvinden blåste. Og allerede ved 10-tiden kunne man temmelig sikkert konstatere, at mine bange anelser viste seg berettiget, og at Arbeiderpartiet var gått frem med kjempeskritt, mens valget ble et debâcle for samtlige borgerlige partier. Den eneste trøst er, at Arbeiderpartiet i alle fall ikke får absolutt majoritet i Stortinget, og så får man håpe, at de borgerlige partier nå vil innstille alt smått partikjekl og slutte seg sammen til en fast borgerlig front mot alle revolusjonære tendenser.

Hr. Quislings parti fikk ikke valgt en eneste av sine kandidater, hva det efter det på partiet falne stemmeantall dog burde hatt, og som en kuriositet kan noteres, at herr Dybwad Brochmanns Samfundsparti – et parti hvis program om mulig er enda mer tåkete enn hr. Quislings, og som jeg må medgi, jeg ikke forstår noe av – fikk valgt en representant i Bergen, nemlig lederen selv, som skal ha en høy stjerne hos kvinnene i Bergen.