Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 14. oktober 1933

Fra Genève og Berlin kommer den sensasjonelle meddelelse, at Tyskland har forlatt nedrustningskonferansen og at Hitlers regjering samtidig har meldt Tyskland ut av Folkeforbundet og vil utskrive nye valg til sanksjon av sin handlemåte. Det siste betyr jo ikke stort. Alle vet jo, hvorledes disse valg under de nå rådende forhold i Tyskland vil falle ut. At Tyskland ruster av all kraft, er jo forlengst en offentlig hemmelighet, og det er heller ikke tvilsomt, at revansjtanken behersker den tyske ungdom og de kretser, som nå er de ledende i det Hitlerske rike. Der spilles et høyt spill.