Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 9. januar 1932

Jeg hadde i går visitt av en ung herre, som presenterte seg som formann i Bjørnsonforbundets Trøndelagsavdeling, lektor Johan Due, og som ville ha meg til å være med på å undertegne et opprop til en landsinnsamling til Videnskapsselskapets bibliotek i Trondhjem. Og da det efter hans for­klaring nå virkelig er en nødstilstand til stede, idet store vitenskapelige og litterære verdier står i fare for å gå til grunne, lovet jeg den unge meget tiltalende lektor min ringe bistand, skjønt tidspunktet for en slik innsamling vel for tiden er det ugunstigst mulige. Hr. Due fortalte, at man hadde håpet på å få et bidrag fra pengelotteriets overskudd, men nå var også det håp glippet, da regjeringen, efter hva han hadde forstått, ville innta hele pengelotteriets overskudd i statskassen. Så vanskelig har man for å få begge ender til å møtes ved utarbeidelsen av statsbudsjettet.

De bygninger som nå huser Videnskabers Selskabs Bibliotek, er ikke alene direkte brannfarlige, men hyllene i biblioteket er så overbelastet, at man har måttet skride til å anbringe midlertidige støttebjelker for å hindre mulig sammenstyrtning.

Og det er en av Nordens fineste samlinger av sjeldne og uerstattelige bøker og håndskrifter, brev og kart, det her er tale om.