Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 21. november 1931

Jeg var i går i avskjedsmiddag i Grand Hotels Rococosal for presidenten i Alliance Française, oberst William Steffens, som er utnevnt til oberst i Molde og derfor må nedlegge sin presidentverdighet.

Det var en hyggelig og belivet fest, hvor jeg traff mange fra de gamle dager i foreningen og stiftet bekjentskap med mange av de unge, som nå skal ta ledelsen. Blant gjestene var min gamle venn professor Jean Lescoffier i Paris, som har bodd her oppe gjennom mange år og som under krigen en tid var knyttet til den franske legasjon som militærattaché. Han er her oppe for å samle ytterligere materiale til det store verk om Bjørn­stjerne Bjørnson, han skal utsende i Frankrike til 100-årsdagen neste år. Han holder seg like ungdommelig.

Ved bordet satt jeg ved siden av minister Jaunez, som er meget hyggelig og elskverdig og likefrem. Han er en typisk fransk gentilhomme, og han og hans charmerende frue er utvilsomt det ministerpar, som vakrest og verdigst har representert la grande nation i vår hovedstad.