Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928




Oslo, 15. desember 1928

Regjeringen hadde til i dag forordnet en lignende minnehøytidelighet over hele landet i anledning av Roald Amundsens død som den, der fant sted på Christian Michelsens begravelsesdag: ringing med kirkeklokkene og noen minutters arbeidsstillhet.

Jeg kan heller ikke tenke meg en enklere, verdigere og mer høytidelig måte å feire våre store avdøde på. Alles tanker samlet i noen øyeblikk i felles takknemlighet for hva de har utrettet for vårt elskede land. Ennå kan vi vel samles i en slik felles følelse, når det gjelder en, som har forlatt de kjempendes rekker.