Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, 16. januar 1928

Barbara er igjen mindre bra. Hun har svære smerter, og de inndryppinger, dr. Natvig har ordinert henne, plager henne meget. De siste par dager har hun måttet holde sengen hele tiden.

Dr. Natvig, som opererte henne, har merkelig nok ikke så meget som sett til eller forhørt seg om Barbara, siden hun forlot hospitalet.

Jeg har derfor tilkalt vår vanlige lege, dr. Cammermeyer, og han finner, at det ikke kan være nødvendig å plage henne mer ned disse inndryppinger. Hun er allerede ved å vite, at hun skal slippe denne tortur, blitt mindre nervøs.