Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
21. desember 1927

Barbaras tilstand er dessverre ikke så god som tidligere. Hun har fått en blærehistorie, der piner og plager henne meget, og som bevirker, at nettene blir urolige, så hun ikke får den søvn, hun tiltrenger, og som igjen bevirker, at nervene ikke kommer til ro.

Doktoren trøster meg med at det er et tilfelle, som ofte følger med den slags operasjoner.

Jeg kan nå være inne hos henne en halv times tid hver dag.