Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 31. august 1926

Vi var i går i middag på Vækerø, hvor minister Irgens og frue for tiden bor.

Man er nå kommet i full orden der ute, og det er nå blitt et virkelig vakkert og stilfullt hjem. Fru Løvenskiold har under sitt opphold i Rom i vinter kjøpt flere vakre gamle møbler, som passer utmerket inn i ensemblet.

Jeg satt ved middagen ved siden av den svenske ministers frue, fru Höjer, der gjorde et meget tiltalende og sympatisk inntrykk og ikke virket som en av de alminnelige diplomattyper.