Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Gausdals Sanatorium, 20. august 1926

Her er i år enda færre mennesker enn i fjor. Tidens pinaktighet og de høye priser bevirker, at besøket på våre sanatorier og hoteller blir minimalt. I år er der stor tilstrømning av norske til svenske badesteder og kursteder, hvor man selv på gode steder kun betaler ca. halvparten av prisene her.

Her er dog en hel del av de gamle stamgjester, og vi har i dag et herlig fjellvær.

Jeg er mest sammen med Schelderup, minister Irgens og advokat Steffens.

M.a. er også pianisten Backer Grøndahl og frue født Løvenskiold her. De er nå bosatt i England. Det er meget elskverdige og sympatiske mennesker.