Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, oktober 1923

Tyskland har atter fått ny regjering. Hr. Stresemann av folkepartiet, der har vist seg som en dyktig organisator innen sitt parti og som skal være en av riksdagens beste talere, er blitt rikskansler.

Den Stresemannske regjering har endelig besluttet å ta det avgjørende skritt å oppheve den passive motstand i Ruhr. Det har kostet Tyskland milliarder uten å bringe noen nytte, og når den nå er oppgitt, er vel grunnen vesent[lig] den, at Tyskland nå simpelthen ikke kan skaffe ytterligere midler til å finansiere "den passive motstand". Hadde Tyskland benyttet disse milliarder til avbetaling på krigserstatningen, ville det ha vært et godt stykke på vei til å innfri sine forpliktelser.

Det kunne synes, som om Poincaré nå har all grunn til å triumfere. Men det vil visstnok være temmelig forhastet. It is a long way to Tipperary!