Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
Paris, 12. oktober 1921

Jeg var i dag oppe i utenriksministeriets avdeling i den stilfulle rue François 1 og avleverte den skrivelse, jeg hadde med fra minister Pralon om et eventuelt besøk ved fronten. Jeg ble mottatt på det elskverdigste, og man arrangerte straks en reise for Barbara og meg til Reims og derfra i automobil til Verdun, og vi ville få en fransk offiser til ledsager hele turen. Vi skal ta avsted tidlig fredag morgen og være tilbake igjen i Paris lørdag aften. Og der var ikke tale om annet, enn at vi skulle være den franske stats gjester på hele reisen. Vi hadde jo ikke tenkt oss en såpass lang tur, og vi må derfor utsette vår hjemreise noen dager.