Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
Kristiania, 5. august 1919

Det bolsjevikiske styre i Ungarn er styrtet, og Bela Kun er flyktet over til østerriksk grunn. Hermed er Lenins og Trotzkys drøm om ved hjelp av dette redskap å spre den bolsjevikiske smitte også ut over Sentral-Europa og bringe kaos og ødeleggelse også der foreløpig gjort til intet. At bolsjevismen har spilt fallitt i Ungarn, vil ikke unnlate å gjøre sitt inntrykk og også annetsteds bringe arbeiderne til en smule eftertanke, førenn de innlater seg på eventyr, der kan styrte deres land ut i ulykken. Det er sikkert millioner eller nærmere milliarder, det bolsjevikiske styret har kostet Ungarn i de måneder, det har hatt makten.

Nå må ungarerne ovenikjøpet finne seg i, at rumenske tropper besetter deres land og deres hovedstad og også lide den forsmedelse.