Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1915
Kristiania, 24. september 1915

I dag ville min kjære, uforglemmelige mor ha kunnet feire sin 80-årsdag. Jeg hadde allerede lenge tenkt på denne dag å ha samlet slekt og venner om henne i vårt hjem og feiret henne i den dype takknemlighet, hvori vi alle sto til henne. Skjebnen ville det anderledes. Savnet efter henne er ennå like sårt og vil vel aldri helt kunne leges. Men heldigvis er det bare lyse og gode minner, jeg har å tenke tilbake på fra alle disse år.

Slekt og venner hadde erindret dagen, så hennes grav i dag var dekket av det herligste blomsterflor.