Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1915
Kristiania, 27. september 1915

Efter måneders stillstand i krigen på vestfronten - telegrammene her har meldt om artillerikamper – melder telegrafen i dag endelig om en heldig fransk offensiv i Champagne og fransk-engelsk fremgang på nordfronten ved Souchez. Kampene later til å ha vært meget heftige, og franskmennene har tatt vel et snes tusen usårede fanger. Forut var der gått et usedvanlig heftig artilleribombardement fra fransk side. Det later i det hele til, at ammunisjonstilførselen, som i lengre tid har hindret de allierte i deres operasjoner, nå er tilfredsstillende, efterat Frankrike og England har fått ammunisjonsfabrikasjonen ordentlig organisert. Hvorvidt de nå stedfunne kamper er innledningen til den "store offensiv" fra de alliertes side, er vel tvilsomt. Alle efterretninger fra Frankrike, som jeg har fått i den senere tid, går ut på, at den store og avgjørende kamp først vil finne sted til neste vår.

Alle regner med, at krigen ennå vil vare minst et års tid.