Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1915
Kristiania, 6. mai 1915

Den tyske ubåtflåtes ferd antar stadig verre og verre former. Selv folkerettens ubestridte regler krenkes nå uten videre. Nå har en tysk ubåt, efter hva telegrammene melder, ikke langt fra Bergen senket det norske skip America, der var på vei hit fra Amerika med fødevarer til den norske stat. Altså nøytralt skip med nøytralt gods. Også denne krenkelsen må vi bite i oss som så mange andre i denne tid, hvor alt, hva der heter folkerett tredes under føtter. De fleste blader stikker også "pipen i sekk", men der er jo enkelte, således "Tidens Tegn", som åpent uttaler, hvilken harme denne tyskernes ferd vekker i norske sinn. Kanskje tyskerne legger an på å straffe oss, fordi de har følelsen av, at sympatien her i landet i det store og hele ikke er på tysk side, og at vi ikke kan billige deres krigsførsel.