Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
16. mai 1907

Mens selskapslivet her i byen tidligere var forbi ved utgangen av mars måned, florerer det nå fremdeles i mai. Vi er stadig på farten, siden vi igjen er begynt å gå ut.

I mandags var der det første ball på slottet, siden kongeparet kom hit. En meget smukk fest, og for første gang på slottet et ball uten trengsel. Der var den hele tid god plass så vel under dansen som under supeen. Det var således en meget fornuftig tanke å holde to baller og kun innby ca. 1 000 personer til hvert av dem.

Kongen tar seg utmerket godt ut i generalsuniform, som han bar ved anledningen – enda bedre enn i admiralsuniform og sivilt antrekk, og han så som vanlig vennlig og forekommende ut. Dronningen har derimot vanskelig for å avlegge sitt stive engelske vesen, uaktet hun visst gjør alt for å synes elskverdig.

-----

I går var vi til middag hos minister Delavaud til ære for den katolske biskop, mgr. Fallize. Det syntes noe eiendommelig, at den første fest Delavaud gir efter sin hjemkomst – efter innkallelsen til Paris for å gi forklaring om sitt forhold til Montagnini, hvis beslaglagte papirer vekker så stor oppsikt, og som har ført til tilbakekallelse av en av Frankrikes gesandter på grunn av formodede forbindelser med pavestolen, er til ære for den herværende katolske menighets primas.

Delavaud forklarte meget åpent, at hans eneste forbindelse med Montagnini efter bruddet med paven, hadde vært et tilfeldig møte på et gatehjørne. Det blåste så sterkt, at man hadde møye med å beholde hatten på hodet, og deres samtale hadde derfor innskrenket seg til utvekslingen av noen alminnelige forbindtligheter. Begge hadde søkt å komme videre hurtigst mulig. Således kan en spurv bli til en elefant.

Mgr. Fallize var en meget munter og snakksom herremann, hvis bekjentskap det var interessant å gjøre.