Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
6. mai 1907

Våren begynner nå å komme, om der enn ikke er noen særlig varme i luften. Jeg er nettopp vendt tilbake fra en to dagers rugdejakt hos mine venner godseier Boecks på Losby, hvor der var samlet et større jaktparti på 14 herrer, bl.a. den russiske minister Kroupensky, unge Treschow til Fritzøe, legasjonssekretær Castenskiold-Benzon, Bjørn Bjørnson – der nå synes uunnværlig overalt i selskapslivet – m.fl. I skogen lå snøen ennå meterhøy, og det var temmelig strabasiøst å komme til og fra den post, der var gitt Alfred Stabell og meg. Jeg kom da også hjem våt til skinnet.

Fru Kathrine Boeck er en makeløs vertinne. Jeg vet ingen, der således forstår å ta seg av sine gjester. Enhver har likesom følelsen av å være under hennes spesielle beskyttelse, og samtidig er man ganske fri og uavhengig, så man kan gjøre, hva man vil.

Fra mine besøk på Losby kommer jeg derfor alltid tilbake med gode minner og en sterk følelse av godt vennskap og en aldri sviktende gjestfrihet. Losby er undergått mange forandringer, siden Lorentz Boeck overtok det efter sin far, og den gammeldagse solide hygge, der alltid har vært til huse der, er nå også forenet med all moderne komfort, uten at det er skjedd noe brudd på et harmonisk hele.