Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
20. februar 1906

I eftermiddag hadde mr. Delavaud en mottakelse i anledning av president Fallières'' overtakelse av den franske republikks styre, hvortil var innbudt den franske koloni, utenbys franske konsuler m.v.

Vi var også tilsagt og var der 1/2 times tid. Den franske koloni her i byen er for øvrig hverken meget tallrik eller imponerende. Vesentlig noen lærere i fransk språk og noen vinagenter.