Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
28. februar 1906

I går holdt venner og bekjente av minister Mimaut og frue en avskjedsfest for dem på Holmenkollen i et antall av ca. 70. En meget stemningsfull fest. Utenriksminister Løvland holdt festtalen og gav i vakre ord uttrykk for, hva som hadde bevirket, at Mimauts hadde vunnet en så sjelden posisjon i vår by og vårt selskapsliv, og det vemod, vi alle følte ved avskjeden med dem. Fru generalkonsul Butenschøn hadde skrevet en ganske pen – og for henne å være enkel – sang, som ble sunget ved bordet, og hoffjegermester Fearnley overrakte dem som gave fra deres venner to store sølvfat, drevne og arbeidet av frøken Borghild Arnesen, Sarpsborg, en elev av den bekjente franske kunstner Armand Point. Forøvrig forekom de meg lite smakfulle og lignet mest døpefonter i miniatyr. Siseleringene rundt fatenes kanter med blad, bær og fugler var dog meget smukke og tjener kunstnerinnen til ære.

Under festen gledet Martin Knutzen oss med sitt spill.

-----

I generalforsamling i dag i a/s Labro træsliberi, som i 70-årene oppførtes av min avdøde svigerfar i forbindelse med avdøde grosserer I.L. Sundt og Heitmann, ble jeg innvalgt som direktør i selskapet.