Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
13. september 1903

Enda en ting er bemerkelsesverdig ved de nettopp avsluttede valg. Det er de Stangske bravaders og krigsrumleres totale nederlag. Den martialske Don Quijote, der personlig reiste rundt i bygdene i Nordre Trondhjems amt på frieri, oppnådde til tross herfor ved prøvevalget kun 7 av valgmennenes stemmer, og den samme ublide skjebne rammet ham også i hans venn statsråd Konows amt, Hedmark. Napoleon-Stangs politiske rolle er formentlig hermed utspilt, men han har dog hatt den fordel å kunne trekke seg tilbake som kommandant på vår viktigste festning.