Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 9. august 1883

Retten avga sådan kjennelse: Tiltalte har kun rett til å utskyte 12 av riksrettens medlemmer. Det 13. medlem, representanten fra Romsdal, Bjering, blir således sittende i retten.