Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 16. april 1883

Riksrettsdebattene er ennå ikke tilendebrakte. Flere og flere talere inntegnes, så at det ser ut til, at det kommer til å gå i langdrag. Stortingsmann Cappelen fra Skien har hatt foretrede hos kongen i anledning kompromiss, det samme skal være tilfelle med sogneprest J. Sverdrup, og i denne anledning har "venstreforeningen" hatt flere møter. Denne skal ha oppstilt betingelser som kongemakten ikke vil akseptere; der fordres nemlig systemskifte i regjeringen. Kompromiss kommer således ikke i stand. Advokat Stang har vært den beste debattant på høyres side, og advokat W.S. Dahl på venstres.

-----

Johan Svendsens avskjedskonsert i Kristiania var en sann triumf, storartede ovasjoner, et regn av blomsterbuketter, kunstneren ble overrakt en laurbærkrans og en taktstokk med diamant. Fremkallelsene utallige, avskjeden hjertelig.