Ad Notam Online

Arthur Knagenhjelm
Dagbøker 1882 - 1937

Kristianiaadvokaten Arthur Knagenhjelm (1866–1938) begynte å skrive dagbok som 16-årig gymnasiast i fødebyen Trondheim i 1882, og han la ikke ned pennen før 55 år senere! Resultatet ble 20 håndskrevne bind, som nå for første gang blir offentliggjort for det historieinteresserte publikum.


Til Ad Notams hjemmeside

© Ad Notam