Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 25. november 1937

På Nationaltheatret oppføres for tiden Amalie Skrams skuespill fra 90-årene, "Agnete", hvis handling foregår blant norske kunstnere i København i "boheme"-tiden.

Skuespillet er jo ikke særlig sterkt dramatisk oppbygd, og da det jo har mistet atskillig av sin aktualitet, lå det nær å tro at det ikke ville få noe grep på et nåtidspublikum.

Spillet, de mange gode replikker og den intense inntrengen i noen av personenes sjelsliv gjorde imidlertid at det ble en mer enn vanlig interessant teateraften.

Gerd Egede-Nissen som Agnete Lindemann gjorde skikkelsen helt levende og fant rørende uttrykk for den lengsel, der behersker henne, efter å finne og oppleve den kjærlighet der kan befri henne for fortidens feiltrinn og vende og gjen­føde henne til et nytt og renere liv. Hun tror og håper på at to mennesker, der virkelig elsker hinannen, også kan makte å elske hinannen rene.

Men da hun i denne sin tro og lengsel legger sin sjel naken og hele sitt tidligere liv åpent for den hun elsker, svikter denne. Juristen og stipen­diaten Rikard Berg har hverken mot eller kraft til å stille seg ved hennes side. Så langt rekker ikke hans kjærlighet til Agnete.

Olafr Havrevold hadde Rikard Bergs rolle, men hans spill kom dessverre ikke opp ved siden av Gerd Egede-Nissens.

Aase Bye ga et karakteristisk og morsomt billede av maleren Wulfs kone, og Holst-Jensen utfoldet et visst friskt humør som den forsmådde frier Egholm.