Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 30. september 1937

Sammen med Elise Frølich har Barbara og jeg vært på en weekend på Hafslund hovedgård, hvor Heyerdahls var vertskap.

Vi fikk nå god tid og anledning til å gå gjennom så vel hovedbygning som park og bli oppmerksom på mange detaljer, som jeg hadde oversett ved det flyktige besøk forleden, og som måtte øke beundringen for det kunstneriske arbeid arkitekt Arneberg har nedlagt i denne restaurering, og det lykkelige resultat av dette.

Det var en stadig strøm av besøkende søndag formiddag både fra østfolddistriktene og fra Oslo, der viser hvilken interesse der nå er også i de brede lag for de få virkelig verdifulle kulturminner, vårt land rommer.