Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 27. september 1937

Mussolini har avlagt offisielt besøk hos kollega Hitler i Berlin, og fascist­føreren og nazismens "Führer" har overgått hinannen i forsikringer om evig vennskap. Den kulde, som omgav deres siste møte i Venedig for et par år siden, er helt smeltet hen, efter at Tyskland holdt seg borte fra sanksjonene mot Italia under Etiopiakrigen.

Det har vært fester og militærrevyer og besøk i de verksteder, hvor de moderne morderiske krigsredskaper forferdiges – det har vært maktpåliggende å vise Mussolini det tyske rikes veldige krigsberedskap og imponere ham mest mulig. Og Il Duce har overalt vært mottatt av folkets stormende hyllest.

Berlin har vært festsmykket som ingensinne tidligere – millioner har vært øst ut til utsmykkinger og fester, og de to parvenyene har gasset seg i en selvforherligelse og praktutfoldelse som langt overgår hva man har beskyldt tidligere monarker for.

Den italienske befolkning anmodes om – hva jeg så av selvsyn i våres – å være sparsom og forsiktig med brødet; oppslag herom såes i alle restauranter i de mindre byer, og den tyske befolkning lider under en påtagelig smørmangel. Det er kanskje for å la sine undersåtter glemme "panem", at de to diktatorer lar dem forlyste seg med "circenses" til deres egen forherligelse.